Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Ten ból jest i fizyczny i psychiczny. Ten ból jest... nie do zniesienia...
Reposted bysmutnazupaemotionalanorexicludzoazazelshitsurishitsuriadlerek12azazellumani
8690 e1b3
Reposted fromfuckinghostile fuckinghostile viaMamba Mamba
3338 6300
Reposted fromnazarena nazarena viaiamophelia iamophelia
4205 fa3d
Reposted fromzvierz zvierz viagreywolf greywolf
5327 67eb
Reposted fromLittleJack LittleJack vianenya nenya
Jest tak samo, może tylko trochę smutno
I nie mówisz "dobranoc" i nie mogę przez to usnąć
I może trochę pusto, i znowu jest to rano
I znowu uwierzyć trudno, że marzenia się spełniają
— HuczuHucz
Reposted fromborn2die born2die viavanitaas vanitaas
3263 116f
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viamaking-love making-love
2319 432b
Ja jestem Twój i Ty jesteś moja - i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromchocolatee chocolatee viameliaa meliaa
5997 2e84
Reposted frommaking-love making-love viavanitaas vanitaas
6722 651e
Reposted frompikpoczyca pikpoczyca viaJasiuuu Jasiuuu
7286 359d
Reposted fromPainy Painy vialuckyloser luckyloser
Dobrze, że jesteś. Nawet jeśli to "jesteś" oznacza wiele kilometrów i domów i ludzi stąd.
4363 059f
Reposted fromlove-winter love-winter
8046 bd03
Reposted fromyeees yeees
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viaknurek knurek

July 09 2015

Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viapaasiak paasiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl